Sťahovanie Porto moving s.r.o.

Drevené debny

Naša spoločnosť sa taktiež zaoberá výrobou drevených dební. Tieto používame buď
pre vlastnú potrebu, alebo poskytujeme ich prenájom a predaj konečným zákazníkom.

Drevené debny sa väčšinou používajú pri uskladňovaní sťahovaných predmetov,
pri prevoze citlivých predmetov, alebo pri sťahovaní na väčšie vzdialenosti.

Vyrobíme Vám debny štandardných veľkostí alebo s rozmermi podľa Vášho priania. Zabezpečíme aj ich doručenie na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase.

Sťahovanie Porto moving s.r.o.
© Porto Moving s.r.o.