Sťahovanie Porto moving s.r.o.

Skladovanie

  • Službu skladovania si môžete objednať v rámci sťahovania, ale aj samostatne.
  • Tovar je možné preskladniť na ľubovoľne dlhé obdobie.
  • Na prenájom poskytujeme vykurované i nevykurované skladovacie priestory.
  • V prípade potreby predmety dôkladne zabalíme, alebo uložíme do špeciálnych drevených dební.
  • K uskladňovanému tovaru vyhotovíme skladový list so zoznamom preskladnených predmetov.
  • Skladovaný tovar je pod neustálym dohľadom bezpečnostných systémov a strážnej služby.
Sťahovanie Porto moving s.r.o. Sťahovanie Porto moving s.r.o.
© Porto Moving s.r.o.