Sťahovanie Porto moving s.r.o.

Ostatné služby

Skladovanie

Službu skladovania si môžete objednať v rámci sťahovania, ale aj samostatne.
Tovar je možné preskladniť na ľubovoľne dlhé obdobie. Na prenájom poskytujeme vykurované
i nevykurované skladovacie priestory.

Balenie a montáž

Naša firma vykonáva baliace i montážne práce, či už samostatne, alebo v rámci kompletných sťahovacích služieb, pri sťahovaní na menšiu či väčšiu vzdialenosť.
Takisto zabezpečujeme predaj a prenájom rôznych baliacich materiálov.

Drevené debny

Naša spoločnosť sa taktiež zaoberá výrobou rôznych drevených dební. Tieto používame
buď pre vlastnú potrebu, alebo poskytujeme ich prenájom a predaj konečným zákazníkom.

PODROBNOSTI K DANÝM SLUŽBÁM SA DOZVIETE V JEDNOTLIVÝCH PODSEKCIÁCH.

Sťahovanie Porto moving s.r.o. Sťahovanie Porto moving s.r.o.
© Porto Moving s.r.o.