Sťahovanie Porto moving s.r.o.

Medzinárodné sťahovanie

Vysoká úroveň služieb spoločnosti Porto Moving je zárukou nadpriemernej kvality
v medzinárodnom sťahovaní za výhodných cenových podmienok a v krátkom čase.

Medzinárodné sťahovanie realizujeme podľa potrieb zákazníkov na rôznych úrovniach,
akými sú:

Sťahovanie Porto moving s.r.o.

» door to door service / od dverí k dverám

Zahŕňa všetky ponúkane kroky sťahovania. Pohodlné a komplexné riešenie celej zakázky, vrátane kompletných služieb vo východziom
aj cieľovom mieste, dopravu a logistikou.

Sťahovanie Porto moving s.r.o.

» origin services / služby v mieste nakládky

Pri tejto službe poskytujeme baliace, montážne i sťahovacie práce,
baliaci materiál. Sťahované predmety sa nakladajú do auta,
alebo ukladajú do špeciálnych prepravných dební či kontajnerov. Následuje realizácia transportu cestnou, železničnou, leteckou, riečnou alebo námornou dopravou.

Sťahovanie Porto moving s.r.o.

» destination services / služby v mieste určenia

Sťahované predmety vyzdvihneme zo skladu alebo letiska v mieste určenia, doručíme ich do nových priestorov, vybalíme a rozmiestnime podľa priania zákazníka.

Sťahovanie Porto moving s.r.o.

Samozrejme sa postaráme o všetky colné formality, prípadne vás oboznámime s tým,
aké dokumenty budete potrebovať.

Zabezpečíme aj prevoz osobných automobilov
do zahraničia, resp. zo zahraničia, vrátane colných formalít. Pri preprave (v nákladnom automobile alebo prepravnom kontajnery) je auto dôkladne zabezpečené proti akémukoľvek pohybu,
až po jeho odovzdanie príjemcovi.

© Porto Moving s.r.o.