Sťahovanie Porto moving s.r.o.

Sťahovanie ťažkých bremien

Naši skúsení pracovníci vybavení špeciálnymi pomôckami sú zárukou spoľahlivosti
pri manipulácii a sťahovaní všetkých bremien. Pri premiestňovaní ťažkých bremien zabezpečujeme okolitý priestor proti poškodeniu - schodištia, podlahy, dverné rámy
a pod.

Sťahovanie Porto moving s.r.o.

Patria sem napríklad:

  • klavíry
  • trezory
  • kopírovacie stroje
  • sochy
  • biliardové stoly
  • bazény
  • bankomaty
  • rôzne iné stroje

Keďže naše vozidlá sú vybavené hydraulickým zdvižným čelom, bez problémov zrealizujeme aj prevoz týchto bremien či už v rámci Slovenska alebo Európy.

Samozrejme dokážeme premiestniť aj bremená s hmotnosťou nad 1000 kg pomocou hydraulických zdvihákov, vozíkov, žeriavov, alebo iných špeciálnych mechanizmov,
a to s dôrazom na bezpečnosť pri manipulácii.

© Porto Moving s.r.o.